Meetings Øresund                                                                           

Ett nätverksföretag för affärs- och projektutveckling och internationalisering     Meetings Øresund arbetar med utveckling av affärer och projekt, nationellt och internationellt. Vi samverkar i ett nätverk av företag och konsulter inom Human Resources, marknadsföring, kompetens- och organisationsutveckling och kan därmed alltid erbjuda den kompetens som krävs för det aktuella projektet. Vi har i 20 år hjälpt företag inom tjänsteproduktion, förvaltningar m.fl. - främst i Sverige och Danmark, men också i andra europeiska länder. Många kunder tillhör hotell-, turism- och mötesindustrierna, IT och telekommunikation.  
Köpenhamn bakom portarna >>

En inspirationsbok från Meetings Øresund

prev next
  • 4
    4